fbpx

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w Serwisie Internetowym auto-planeta.pl:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Car Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Siedzibą w Sarnów 12, 39-332 Tuszów Narodowy, NIP: 8172190249, REGON: 381434163, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750285, będąca właścicielem Serwisu Internetowego auto-planeta.pl

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail carplanet@o2.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Odbiorcy danych osobowych

Administrator realizując swoje prawa i obowiązki może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do:

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.  Dowiedz się więcej.